Vi bruker Innstillinger for informasjonskapsler på våre nettsider. Ved å bruke vår nettside godtar du vår Personvernserklæring.

personvern

Epivity Health Oslo AS er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning, som fra 25. mai 2018 vil være personvernforordningen og ny personopplysningslov. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn, og hva vi gjør for å beskytte dine personopplysninger. Innholdet i dette dokumentet er identisk med det som til enhver tid er gjengitt som personvernerklæring i Epivity Health Oslo AS sin internkontroll. Ved tvil er det internkontrollens versjon som er gjeldende.

1 . Behandlingsansvarlig

Epivity Health Oslo AS er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Øverste leder har det formelle og overordnede ansvaret. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Databehandlere

Det er flere selskaper som utfører behandling av personopplysninger for Epivity Health Oslo AS, og de er dermed våre databehandlere. LOUD AND CLEAR AS er vår totalleverandør for utvikling, drift og vedlikehold av nettstedet oslobyfestival.no, og har i denne forbindelse tilgang til personopplysninger på vegne av oss. LOUD AND CLEAR AS benytter underleverandøren XXXXXX til å utføre drift av nettstedet. Det er inngått egne databehandleravtaler mellom Epivity Health Oslo AS og våre databehandlere som regulerer hvilken informasjon leverandørene har tilgang til og hvordan den skal behandles.nkulene som DNA-tråden er tvinnet rundt. For at cellene skal fungere optimalt, må innholdsfortegnelsen være i orden.

Behandlingsgrunnlag og formål med behandlingen

Behandlingsgrunnlaget for vår innhenting og behandling av personopplysninger er avtale som er inngått mellom Epivity Health Oslo AS og våre medlemmer. I tillegg innhenter vi personopplysninger på bakgrunn av medlemmenes berettigede interesser og deres samtykke. Det er først og fremst nødvendig for oss å behandle personopplysninger som et ledd i å oppfylle avtalen mellom oss og medlemmene, og for å administrere avtaleforholdet. I tillegg bruker vi personopplysninger vi har innhentet samtykke til å behandle i forbindelse med tilpasning av våre tjenester og for å kunne drive tilpasset markedsføring. I det følgende gis en oversikt over formålet med vår behandling av personopplysninger. Tilpasse innholdet i våre tjenester til medlemmenes behov. Vi bruker personopplysninger til å gi deg informasjon og markedsføring om tjenester og kompetansehevende programmer du kan ha interesse av basert på opplysninger du selv har oppgitt eller på opplysninger vi har samlet om deg. Hvis du har samtykket til å motta elektronisk kommunikasjon og markedsføring som medlem, kan vi sende deg henvendelser basert på samtykket du har gitt. Forbedre våre produkter og tjenester. Fakturering av tjenester. Håndtere bestillinger og ordrer. Kunne gi deg informasjon om relevante produkter og tjenester.

Personopplysninger vi behandler:

4.1 Opplysninger du selv gir oss

Epivity Health Oslo AS behandler de personopplysningene du oppgir ved inngåelse av et avtaleforhold hos oss som er nødvendige for administrasjon av avtaleforholdet, og opplysninger som du har gitt eksplisitt samtykke til at vi kan behandle.

4.2 Opplysninger vi samler inn når du bruker våre nettbaserte tjenester

Besøk på våre nettsider etterlater elektroniske spor. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med våre tjenester. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Når du gir samtykke analyserer vi dine opplysninger, herunder personopplysninger, knyttet til bruk av oslobyfestival.no. Ved hjelp av Google Analytics tilpasses innhold og tilbud utfra opplysninger om tidligere søk, kjøp og adferd. Opplysningene blir ikke brukt til å identifisere deg som person. Vi bruker opplysningene til å lage statistikk som viser for eksempel hvilke sider som er mest lest. Slik kan vi forbedre tjenestene på nettsidene våre. Epivity Health Oslo AS samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på epivity.com. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på er: hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

4.3 Bruk av Informasjonskapsler (Cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Denne informasjonskapselen kan enten lagres som en midlertidig informasjonskapsel som slettes når nettleseren lukkes eller som en varig informasjonskapsel som lagres mellom nettleserøkter. Epivity Health Oslo AS benytter informasjonskapsler for å tilpasse og videreutvikle våre digitale tjenester.

Når du samtykker til vår bruk av informasjonskapsler vil vi bruke informasjonskapslene til:

Generell statistikk for våre digitale løsninger

«Husk meg»-funksjonalitet for innlogging. Å innhente informasjon til analyseformål, herunder for å måle trafikk og bruk av våre tjenester. Å forbedre teknisk funksjonalitet og kvalitet på våre nettsider. Du kan når som helst stenge av for informasjonskapsler ved å velge dette i nettleseren din. Vi gjør oppmerksom på at det finnes verktøy som kan kartlegge og/eller gi deg oversikt over hvilke informasjonskapsler som benyttes på sidene du besøker. For å lese mer om informasjonskapsler og om hvordan du sletter dem, se nettvett.no.

4.4 Opplysninger vi henter fra andre

Epivity Health Oslo AS henter i noen tilfeller opplysninger om deg fra tredjeparter. Det kan være kilder fra offentlige registre, for eksempel adresseoppslag, eller fra sosiale medier.

Utlevering av personopplysninger

Personopplysninger vi har om deg kan bli gjort tilgjengelig for andre selskaper tilknyttet Epivity Health Oslo AS, for de ovennevnte selskapene som etter databehandleravtale med oss forestår den tekniske eller administrative driften av våre digitale og administrative tjenester. Når vi gir tredjeparter tilgang til personopplysninger på denne måten, sikrer vi at disse tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning. Personopplysninger kan også utleveres dersom det foreligger lovhjemmel for dette eller vi blir pålagt dette av en domstol eller annen offentlig myndighet.

Tilgang til informasjon

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer hos Epivity Health Oslo AS som har tilgang til informasjonen du gir oss. Det er bare ansatte som har behov for slik godkjenning som har tilgang. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer.

Oppbevaring og sletting av opplysninger

Opplysningene vi har lagret om deg for å administrere avtaleforholdet til deg som medlem oppbevares så lenge avtaleforholdet består. Det samme gjelder personopplysninger vi har innhentet på bakgrunn av ditt samtykke. Dersom avtaleforholdet avsluttes, slettes alle opplysninger om deg utover de opplysninger som kreves lagret i henhold til lovpålagte krav. Dersom du trekker tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger ut over det som er nødvendig for avtaleforholdet, vil de opplysningene som er innhentet på bakgrunn av samtykket slettes.

Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som er registrert om deg, og kan kreve retting og sletting i samsvar med gjeldende lovgivning. Du skal ha rett til å få personopplysninger om deg selv slettet av den uten ugrunnet opphold, dersom ikke særlige unntak kommer til anvendelse. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger.

Henvendelser

Hvis du ønsker mer informasjon om behandlingen av personopplysninger eller du er uenig i hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss på info@epivity.com.